ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу члана 15. став 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2020-пречишћен текст и 2/2021) и закључака Градског већа града Смедерева, број 361-90/2020-09 од 6. новембра 2020. године, Прочитај још...

Прочитај више
Изаберите језик »
Skip to content