ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

Подсећају се порески обвезници да у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002 испр., … 138/2022), могу одложити плаћање дугованог пореза на рате, уз условни отпис камате од 50%, уколико плаћање дугованог пореза за пореског обвезника представља непримерено велико оптерећење или пореском обвезнику наноси битну економску штету.

За све додатне информације грађани се могу обратити Градској управи Смедерево, Одељењу за локалну пореску администрацију, ул.Омладинска бр.1, Смедерево.


Изаберите језик »
Skip to content