ДОСПЕЋЕ II КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. годину


Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Други квартал за текућу годину доспева за плаћање 15. маја 2024.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата.   

Висина друге рате пореза на имовину утврђена је у решењу о утврђивању пореза за 2023.годину. Са измиривањем друге рате потребно је измирити и евентуална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.   

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026/613-269.  


Изаберите језик »
Skip to content