ДО 15.ОКТОБРА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПРИКЉУЧКЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције Градске управе у Смедереву подсећа грађане да до 15. октобра 2023. године искористе могућност за подношење захтева за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гас, даљинско грејање, воду и канализацију својих нелегално изграђених објеката у којима живе.

Образац захтева могу преузети на шалтеру 5 Услужног центра или са званичног сајта града, а после прибављања потребне документације и обраде захтева, Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције ( Група за озакоњење) подносиоцима издаје обавештење о могућностима за привремено прикључење. Такође, по службеној дужности исто прослеђује и предузећима, која у складу са важећим ценовницима у даљем поступку обезбеђују техничке услове за прикључке.

Од 15. септембра до данас у Смедереву је примљено 300 захтева, а до истека рока за ову могућност остало је још свега девет дана.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије раније је саопштило да продужетка рока после 15. октобра неће бити.


Изаберите језик »
Skip to content