ДОСПЕЋЕ IV КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. новембра 2023. године доспева за уплату обавеза за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2023. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању као и покретање прекршајног поступка.

Висина обавезе за четврти квартал 2023.године утврђена је у решењу о утврђивању пореза на имовину за 2023.годину. Са измиривањем обавезе за четврти квартал потребно је измирити и евентуална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.   

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Одељењу за локалну пореску администрацију сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269.

Непријављена имовина подлеже кажњавању.

Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


Изаберите језик »
Skip to content