ДОСПЕЋЕ IV КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Четврти квартал за текућу годину доспева за плаћање 15. новембра 2023.године.

Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 16% на годишњем нивоу.   

Висина четврте рате пореза на имовину утврђена је у решењу о утврђивању пореза за 2022.годину. Са измиривањем четврте рате потребно је измирити и евентуална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.   

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269.     

Непријављена имовина подлеже кажњавању.

 Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.


Изаберите језик »
Skip to content