Брига о деци

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области бриге о деци.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:
• Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

• Захтев за остваривање права на дечији додатак
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак – мајка

• Захтев за остваривање права на родитељски додатак – мајка страни држављанин
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак – отац
• Захтев за остваривање права на родитељски додатак – отац страни држављанин
• Образац жалбе

• Захтев за издавање уверења (у вези иностраних социјалних давања)
• Захтев за измену решења о праву на родитељски додатак и накнада зарада
• Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета
• Образац потврде о оствареној заради за посебну негу
• Образац потврде о оствареној заради-за породиљска одсуства
• Захтев за измену решења о праву на дечији додатак

• Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета
• Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета
• Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета
• Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета


Изаберите језик »
Skip to content