Локална пореска администрација

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области локалне пореске администрације.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:
• Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину – ППИ1 (правна лица)
o Прилог 1
o Подприлог Прилог 1
o Прилог 2
• Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину – ППИ2 (физичка лица)
• Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (физичка лица)
• Подношење захтева за издавање уверења о стању пореског дуга (правна лица)
• Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
• Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
• Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
• Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
• Захтев за преглед стања пореског дуга
• Захтев за усаглашавање стања дуговања


Изаберите језик »
Skip to content