Привреда

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области привреде.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:
• Захтев за продужење радног времена угоститељског објекта
• Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водних услова за плански документ + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне сагласности за плански документ + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе – ослобађање + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе – плаћање + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети и процени штете од елементарних и других непогода
• Захтев за издавање потврда органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС
• Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети од суше

ЕЛЕКТРОНСКА ВОДНА КЊИГА:

1.УПИСНИК ВОДНИХ УСЛОВА- СЛИВ ДУНАВ

2.УПИСНИК ВОДНИХ УСЛОВА -СЛИВ МОРАВА

3.УПИСНИК ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ-СЛИВ ДУНАВ

4.УПИСНИК ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ- СЛИВ МОРАВА

5.УПИСНИК ВОДНИХ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА -СЛИВ ДУНАВ

6.УПИСНИК ВОДНИХ ДОЗВОЛА И ПОТВРДА -СЛИВ МОРАВА

7.УПИСНИК ЗАКЉУЧАКА О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА СТРАНКЕ -СЛИВ ДУНАВ

8.УПИСНИК АКАТА О НЕНАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ -СЛИВ ДУНАВ

9.УПИСНИК ВОДНИХ АКАТА О НЕНАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ СТРАНКЕ – СЛИВ МОРАВА

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2024. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје града Смедерева за 2024. годину:

-Годишњи програм-прва страна

-Годишњи програм-табеле

-Годишњи програм-последња страна


Изаберите језик »
Skip to content