Привреда

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области привреде.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:
• Захтев за продужење радног времена угоститељског објекта
• Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водних услова за плански документ + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне сагласности за плански документ + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које су издати водни услови, водна сагласност или водна дозвола + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола или решење о озакоњењу, а нису издати водни услови и водна сагласност + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе – ослобађање + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе – плаћање + Образац – Изјава за управни поступак
• Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети и процени штете од елементарних и других непогода
• Захтев за издавање потврда органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС
• Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети од суше


Изаберите језик »
Skip to content