Социјална заштита

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области социјалне заштите.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.
Обрасци:

• Захтев за издавање уверења о просечним примањима по члану домаћинства
• Захтев за стицање статуса статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса
• Захтев/иницијативa комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене
• Захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју
• Захтев за накнаду трошкова интернатског смештаја ученика са сметњама у развоју
• Захтев за финансијску помоћ трудницама
• Захтев за финансијску помоћ породиљама које су се породиле ван територије града Смедерева
• Захтев за остваривање права на учешће у накнади трошкова за вантелесну оплодњу
• Приговор за заштиту права пацијената
• Захтев за остваривање права на ванредну новчану помоћ
• Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи


Изаберите језик »
Skip to content