Урбанизам, грађевинарство

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области урбанизма и грађевинарства.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:

УРБАНИЗАМ
• Захтев за издавање информације о локацији
• Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта
• Захтев за потврђивање пројекта препарцелације-парцелације
• Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле
• Захтев за врсту земљишта
• Захтев за издавање уверења о времену изградње објекта
• Захтев за постављање мањих монтажних и покретних објеката на јавној површини
• Захтев за излагање робе испред пословних објеката
• Захтев за постављање баште испред пословних објеката
• Захтев за постављање плутајућих објеката
• Захтев за издавање одобрења за изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене
• Захтев за доношење решења о уклањању објекта
• Захтев за издавање уверења о спецификацији посебних делова објекта
• Захтев за оглашавање на другим површинама и површинама објеката

ОЗАКОЊЕЊЕ
• Захтев за озакоњење објеката
• Захтев за привремено прикључење на струју/воду/гас за незаконито изграђене објекте (физичка лица)
• Захтев за привремено прикључење на струју/воду/гас за незаконито изграђене објекте (стамбене заједнице)
• Изјава за привремено прикључење на струју/воду/гас за незаконито изграђене објекте

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
• Информатор за електронску обједињену процедуру / (Електронска услуга преко АПР-а)
• Презентација

СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
• Записник са састанка стамбене заједнице и одлука о избору управника
• Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице


Изаберите језик »
Skip to content