Јавни конкурс за финанисирање и суфинансирање  пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева у 2024. години

Комисија за избор пројеката за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева расписала је Јавни конкурс за финанисирање и суфинансирање  пројекта за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева у 2024. години у укупном износу од 1.700.000,00 динара. Пројекти за реализацију мера и активности Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева који ће се у 2024. години финансирати и суфинансирати овим Јавним конкурсом су: развијање међугенерацијске солидарности, сарадње и промоције волонтеризма у подршци социјално осетљивим групама, мере превенције и заштите старијих лица од злостављања, занемаривања и злоупотребе, подршка породицама у ризику од издвајања деце, као и сензибилизација локалне заједнице о потребама и проблемима рањивих група. Носиоци активности су организације цивилног друштва и установе социјалне заштите. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења и организације социјално-хуманитарног карактера. Пријава на конкурс траје 15 дана од дана објављивања на интернет страници града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева односно од 17. маја 2024. године до 31. маја 2024. године.  

Детаљи Јавног конкурса и потребна документације могу се преузети на линку: https://smederevo.ls.gov.rs/?p=7724 


Изаберите језик »
Skip to content