ЈАВНИ  ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева за 2023. годину

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник Републике Србије – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Смедерево, број 401-102/2023-12 од 20.7.2023. године, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, број 317-10/2023-09 од 28.8.2023. године, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Смедерева, број 317-19/2023-09 од 28.8.2023. године и Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедрева за 2023. годину, број 317-46/2023-09 од  25.9.2023. године, а по претходно прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике

Градско веће града Смедерева расписује,

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева за 2023. годину

Преузми:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. ПРИЛОГ 1- ПРИЈАВА
  3. ПРИЛОГ 2
  4. ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
  5. ДРУГА (ДОПУЊЕНА ЛИСТА) ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
  6. ТРЕЋА (ДОПУЊЕНА) ЛИСТА ПРИВРЕДЕНИХ СУБЈЕКАТА
  7. ЧЕТВРТА (ДОПУЊЕНА) ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
  8. ПЕТА (ДОПУЊЕНА ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Изаберите језик »
Skip to content