ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за учешће грађана у реализацији мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Смедерева,  број 317-17/2024-09  од 03. 06. 2024. године и Правилника о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 5/2024),

Градско веће града Смедерева, дана 03.06.2024. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2024. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ  
  2. Прилог 1. – Пријавни образац;
  3. Прилог 2. –  Листа привредних субјеката/фирми изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте града Смедерева, са које грађани бирају једног привредног субјекта од ког морају  да прибаве предрачун, који се обавезно подноси уз пријаву;
  4. Прилог 3. – Правилник о суфинансирању мера  смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 5/2024);
  5. Прилог 4.– Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.

Изаберите језик »
Skip to content