Јавни позив за грађане замена котлова (на чврсто гориво) ефикаснијим (пелет и гас)

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за учешће грађана у реализацији мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији града Смедерева,  број 317-7/2023-09  од 31.7.2023. године и Правилника о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији града Смедерева, број 400-427/2023-09 од 29. маја 2023. године,

Градско веће града Смедерева, дана 31.7.2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2023. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ  
  2. Прилог 1. – Пријавни образац;
  3. Прилог 2. –  Листа привредних субјеката/фирми изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте града Смедерева, са које грађани бирају једног привредног субјекта од ког морају  да прибаве предрачун који се обавезно подноси уз пријаву;
  4. Прилог 3. – Правилник о суфинансирању мера  смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2023. години на територији града Смедерева, број 400-427/2023-09 од 29. маја 2023. године;
  5. Прилог 4.- Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.


Изаберите језик »
Skip to content