ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГРАЂАНЕ

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник Републике Србије – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи град Смедерево, број 401-166/2024-12 од 15.3.2024. године, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града Смедерева, број 317-19/2023-09 од 28.8.2023. године и Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева за 2024. годину, које ће реализовати привредни субјекти по Јавном позиву за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева за 2024. годину, број 317-34/2024-09 од 26.6.2024. године, а по претходно прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике

Градско веће града Смедерева расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Смедерева за 2024. годину

Преузми:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ
  2. ПРИЛОГ 1- ПРИЈАВА
  3. ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Изаберите језик »
Skip to content