Обавештење о донетом решењу

На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009), Одељењe за имовинско правне и комуналне послове Градске управе града Смедерева

О Б А В Е Ш Т А В А

јавност да је донето Решење број 381-4/2023-11 од 12.07.2023.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат – ,,Успостављање складишта неопасног отпада HJK Plastika doo на адреси Ковински пут  бб, Смедерево на локацији катастарске парцеле број 493/40 КО Смедерево“.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама ГУ Смедерево, Омладинска 1 (канцеларија 35, II спрат) сваког радног дана од 11-14  часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето Решење, Министарству заштите животне средине, преко овог органа у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.


Изаберите језик »
Skip to content