Обавештење о донетом решењу

Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (,,Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о измени  Решења о издавању дозволе

за складиштење поновно искоришћење неопасног отпада

оператеру Привредно друштво за промет робе и услуга РАЈЧЕТОВ доо, Подунавска 9 Осипаоница (регистрован код АПР са матичним бројем 17218000).

Измена се односи на измену имена квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, II спрат, канцеларија бр. 35, од 11 до 14 часова.


Изаберите језик »
Skip to content