Обавештење о достављеној документацији

Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о достављању документације у циљу усклађивање дозволе за третман-складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада број 501-324/2022-11 од 11.01.2023. године

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 16.10.2023. године, оператерTransmetal plus doo, Ковински пут 45Б (матични број 20863480) доставио документацију за усклађивање дозволе за складиштење и третман -складиштење и поновно искоришћење  неопасног отпада број 501-324/2022-11 од 11.01.2023. године  на локацији – катастарских парцелa број 493/13 КО Смедерево, 493/21 КО Смедерево и 3185/2 КО Липе I.

Рок за достављање мишљења и предлога је 18.11.2023. године, на e-mail: ekologija@smederevo.ls.gov.rs.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.


Изаберите језик »
Skip to content