Обавештење о подношењу захтева

Градска управа града Смедерева, Одељење за имовинско правне и комуналне послове, Одсек за комуналне послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за комуналне послове и послове заштите животне средине, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016,  95/2018-др. закон и 35/2023) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење  неопасног отпада

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 18.10.2023. године, оператерпостројења HJK Plastika doo, Ковински пут бб матични број 21525634, поднеo Захтев за издаванње дозволе за складиштење неопасног отпада, на локацији кат.парцеле 493/40 КО Смедерево (Ковински пут бб) заведен под  бројем 382-17/2023-11.

Делатност складиштења отпада ће се обављати у оквиру изграђеног објекта на кат.парцели број 493/40 КО Смедерево, Ковински пут бб.

Рок за достављање мишљења и предлога је 06.12.2023. године, на e-mail: ekologija@smederevo.ls.gov.rs.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, Омладинска 1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.


Изаберите језик »
Skip to content