ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

На данашњој седници Скупштине града Смедерева донета је Одлукa о завршном буџету града Смедерева за протеклу годину са извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја. Међу донетим одлукама, о којима су одборници расправљали нашли су се Планови детаљне регулације за изградњу резервоара воде на локацији „ Вампирача“ KO Михајловaц, о изградњи соларне електране у Коларима, изградњи стамбено-пословног блока „Војводе Путника“ са комплексом зелене пијаце и изградњи стамбено- пословног блока „ Проте Матеје Ненадовића“ у  Смедереву.

Локални парламент је донео и одлуке везане за окончање поступка ликвидације некадашње Туристичке организације Смедерева и позитивно се изјаснио о предлогу Одлуке о додели награда и поклона најбољим ученицима основних и средњих школа. Дао је и сагласност на измене и допуне програма пословања ЈП Грејање за 2024. годину и прихватио информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град, за период од 1. јануара до 31. марта ове године.

Донета је и одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије у сталном саставу, а измењена је и досадашња одлука о правима социјалне заштите. Одборници су се сагласили око  плана рада Црвеног крста Смедерево за 2024. годину за Народну кухињу и одлуке Управног одбора Центра за културу Смедерево за расписивање јавног конкурса за избор директора.

Скупштина града Смедерева донела је и низ решења из области именовања, а односе се на именовање председника и чланова Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „ Сунце“, председника и чланова Надзорног одбора те установе и решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља.


Изаберите језик »
Skip to content