Клима и географске карактеристике

КЛИМА
Основне климатске карактеристике града Смедерева одређене су њеним географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном континенталности. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Овај реон се такође одликује и највећом учесталошћу и јачином кошаве у Србији. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар.
Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој пољопривреде. Временски период када су средње дневне температуре више од 10° С износи у просеку 205 дана. Безмразни период износи 206 дана што је повољно за успешно гајење житарица и воћа.
Јануар је најхладнији месец у години и уједно, једини месец са негативном средњом месечном температуром. Јул је најтоплији месец у години.
У зимским месецима се бележе знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег (август 23,8° С) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар -5,9° С) од 29,7° С много већа од средњег годишњег колебања које износи 20,8° C. Температура у августу се може попети до 39° С, а у јануару се може спустити и до -25,5° C. Разлика између апсолутне максималне и минималне температуре износи 64,5° С.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Смедерево је позиционирано на 40,39° северне географске ширине и 20,57° источне географске дужине. Налази се у североисточном делу Републике Србије, на другој по величини европској реци Дунаву. Од престонице, Београда, удаљено је свега 46 км.


Изаберите језик »
Skip to content