Просечна цена квадратног метра непокретности за 2024. годину као полазна основица за утврђивање пореза на имовину

Од стране Привременог органа града Смедерева донет је Закључак број 438-140/2023-09 од 23.11.2023. године којим се за 2024. годину утврђује просечна цена квадратног метра одговарајуће непокретности по дефинисаним зонама, као полазна основица за утврђивање пореза на имовину за пореске обвезнике који не воде пословне књиге.

Закључак се може преузети на следећм линку.


Изаберите језик »
Skip to content