Саопштење

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 92. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и Одлуке о распуштању Скупштине града Смедерева и образовању Привременог органа града Смедерева („Службени гласник Републике Србије“, број 94/2023), 

Привремени орган града Смедерева је на 2. седници одржаној 6. новембра 2023. године, донео следећа акта:

–  Одлуку о поверавању послова председници Привременог органа града Смедерева,

– Решење о образовању градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева,

– Решење о образовању штаба зимске службе града Смедерева за зиму 2023-2024. године и именовању председника, заменика председника, техничког секретара и чланова штаба,

– Закључак о предлагању председника Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу  Спортска хала-Смедерево.

Акта за које је предвиђено објављивање у „Службеном листу града Смедерева“, биће објављена у броју 6/2023.


Изаберите језик »
Skip to content