Саопштење

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 92. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и Одлуке о распуштању Скупштине града Смедерева и образовању Привременог органа града Смедерева („Службени гласник Републике Србије“, број 94/2023), 

Привремени орган града Смедерева је на 3. (телефонској) седници одржаној 7. новембра 2023. године, донео

Закључак којим се даје сагласност на Одлуку о додели уговора у поступку набавке услуга које су изузете од примене Закона о јавним набавкама – финансијске услуге – одобравање кредита (сви неопходни трошкови за  реализацију), редни број А.2.1.б/2023, број 8194 од 25.10.2023. године, Јавном предузећу Грејање Смедерево, Смедерево.


Изаберите језик »
Skip to content