Саопштење

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 92. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и Одлуке о распуштању Скупштине града Смедерева и образовању Привременог органа града Смедерева („Службени гласник Републике Србије“, број 94/2023),  Привремени орган града Смедерева је на 1. седници одржаној 1. новембра 2023. године, констатовао престанак:

– мандата одборницима Скупштине града Смедерева,

– функције председнику Скупштине града Смедерева,

– функције заменику председника Скупштине града Смедерева,

– функције секретару Скупштине града Смедерева,

– мандата сталним радним телима Скупштине града Смедерева,

– функције градоначелника града Смедерева,

– функције заменику градоначелника града Смедерева,

– функције члановима Градског већа.

Након наведених констатација, донео је следећа акта:

– Пословник Привременог органа града Смедерева,

– Решење о именовању секретара Привременог органа града Смедерева,

– Одлуку о радно правном статусу и коефицијентима за обручун и исплату плата и накнада председника, чланова и секретара Привременог органа града Смедерева,

– Решење о овлашћењу лица за потписивање и располагање средствима са текућих рачуна града Смедерева,

– Одлуку о измени одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева.

Акта за које је предвиђено објављивање у „Службеном листу града Смедерева“, биће објављена у броју 6/2023.


Изаберите језик »
Skip to content