Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у  трајању од четири сата, за радну 2024/2025. годину

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број:850/24

Датум: 18.03.2024. године

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2024/2025. годину

           Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018,-др.Закон,10/2019, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма.

           Обавештавају се родитељи/други законски заступници чија су деца рођена у периоду од 01.03.2018. до 28.02.2019. године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2024/2025. годину за објекте који се налазе у граду као и објекту „Полетарац“ у Осипаоници и објекту „Чаролија“ у Радинцу, вршити електронским путем на порталу Еуправа путем услуге Евртић у првом уписном року од 01.04.2024. до 19.04.2024. године и у другом уписном року од 19.08.2024. до 23.08.2024. године, лично у објекту „Хајди“ ул. Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично попунити пријаву од 15.04.2024 – 19.04.2024. године, у седишту установе ул. Војводе Мишића бр. 4 , Смедерево у периоду од 9-14 часова.

          Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе у периоду од 27.05.2024 – 31.05.2024. године попуњавањем пријаве код васпитача.

*** ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС, можете погледати или преузети ОВДЕ.

                                                      Директор

                                                           Мирјана Крстић,с.р.


Изаберите језик »
Skip to content