УСВОЈЕН БУЏЕТ ГРАДА

Одборници Скупштине града Смедерева донели су одлуку о буџету за 2024.годину према којој су у градској каси планирани приходи и примања у укупном износу од 4 милијарде 997 милиона динара, као и средства из осталих извора корисника буџетских средстава од 938 хиљада 670 динара.

Највеће учешће имају приходи од пореза на доходак грађана, добит и капиталне добитке и то са 60,1 одсто учешћа у свим приходима што одражава реалну слику раста и развоја привредне активности у Смедереву. Од пореза на зараде очекује се буџетски приход од 2 милијарде 639 милиона динара,од пореза на имовину 605,5 милиона динара, док ће трансферна средства са других нивоа власти бити у обиму од 460 милиона динара.

Из овогодишњег буџета за израду развојних пројеката биће усмерено 75,5 милиона динара, за програм комуналне делатности 505,9 милиона динара, за запошљавање 17 милиона, развој туризма 24,5 милиона, а за пољопривреду 25,8 милиона динара више него прошле године.

Локална самоуправа у Смедереву  ће у овој години за заштиту животне средине из градске касе издвојити  425, 4 милиона динара, за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре планира се износ од 272,3 милиона динара.

Када је реч о предшколском , основном и средњем образовању планирана издвајања су око 1,5 милијарди динара и ова средства су у односу на 2023. годину увећана за 168 милиона динара.

За 6,7 одсто увећана су  и средства за социјална давања и планирана су у износу 372,9 милиона динара.

„Приоритет је завршетак изградње Трансфер станице, приступамо  изради пројекта за санацију градског сметлишта у Годомиснком пољу, уложићемо средства за набавку система „ Око соколово“, али отпочети и завршавати и друге важне пројекте уз помоћ  републичког буџета“, најавила је градоначелница Смедерева Јасмина Војиновић и оценила да је овогодишњи буџет града креиран на реалним основама и да обезбеђује стабилно финансирање потреба.

Скупштина града Смедерева донела је и низ других важних одлука које се односе на усвајање кадровског плана Градске управе, плана јавног здравља града до 2028. године, одлуку о минималној висини износа трошкова за текуће одржавање  заједничких делова зграда, висини накнада за принудног професионалног управника, информације о степену реализације активности  јавних предузећа за 2023.годину, измене и допуне њихових програма рада за ову годину, планове и програме рада установа чији је оснивач град, актуелна питања из пољопривредне политике и руралног развоја и предлоге решења из јавно – приватног партнерства за путну инфраструктуру и обављања послова зоохигијене на територији града.


Изаберите језик »
Skip to content