GIZ И NALED ОДРЖАЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ ПЛАНОВА ,,ВИЗИЈА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 2030“

Данас су НАЛЕД и ГИЗ одржали презентацију, где су представљени резултати и најбоље праксе приликом израде планова развоја као кровног документа локалне самоуправе. Током предходних годину дана десет јединица локалних самоуправа, Велика Плана, ГО Палилула из Ниша, Деспотовац, Зајечар, Ивањица, Кладово, Лозница, Љиг, Смедерево и Суботица, дефинисало је визију, циљеве и мере за бржи економски напредак и стварање бољих услова за живот и рад грађана и привреде у њиховим заједницама.

Скупу је присуствовао градоначелник Смедерева Јован Беч, шефица Канцеларије за локални економски развој Славица Миловановић и Дарко Радојковић.

Подсећања ради, Град је у априлу 2022. године конкурисао на Јавни позив НАЛЕД – а за ЈЛС за учешће у Пројекту ,,Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја“ – циљ позива идентификовање и одабир десет ЈЛС за добијање техничке подршке у јачању капацитета у процесу израде плана развоја у складу са законском регулативом. Након тога, у јуну месецу 2022. године Град је потписао Меморандум о сарадњи са ГИЗ – ом и НАЛЕД – ом са циљем да се пружи техничка подршка у процесу израде Плана развоја на принципу укључивања свих заинтересованих страна. Потом су следиле радионице на којима су добијана упутства за даље кораке у процесу израде Плана развоја.

После нешто мање од годину дана можемо најавити  да ће се  у периоду од 15. маја до 5. јуна 2023. године на сајту града Смедерева одржати Јавна расправа за потребе израде Плана развоја града Смедерева за период 2022. до 2029. године. На интернет адреси: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva се налази Нацрт Плана развоја града Смедерева. Овим путем позивамо грађане, удружења, стручну и осталу јавност да узме учешће у процесу јавне расправе. Ваше предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре можете доставити Градској управи града Смедерева, на посебном обрасцу, који је доступан на интернет страници града Смедерева: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva/

Предлоге, сугестије, иницијативе и коментар можете доставити путем:

  • електронске поште  на е-адресе: slavica.milovanovic@smederevo.ls.gov.rs darko.radojkovic@smederevo.ls.gov.rs и ler.gusd@gmail.com или
  • поште на адресу: Градска управа Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са напоменом „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године“, најкасније до 5.6.2023. године до 10 часова.

Кабинет градонечалника ће јавност извештавати о свим корацима који ће бити преузимани у наредном периоду када је реч о изради Плана развоја.


Изаберите језик »
Skip to content