ЈАВНА РАСПРАВА

У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2029. ГОДИНЕ

У периоду од 15. маја до 5. јуна 2023. године одржаће се Јавна расправа за потребе израде Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године.

На интернет адреси: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva се налази Нацрт Плана развоја града Смедерева.

Овим путем позивамо грађане, удружења, стручну и осталу јавност да узме учешће у процесу јавне расправе.

Ваше предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре можете доставити Градској управи града Смедерева, на обрасцу, који је доступан на интернет страници града Смедерева: https://smederevo.ls.gov.rs/plan-razvoja-grada-smedereva/

Достава предлогa, сугестијa, иницијативa и коментарa врши се путем:

електронске поште  на е-адресе: slavica.milovanovic@smederevo.ls.gov.rs darko.radojkovic@smederevo.ls.gov.rs и ler.gusd@gmail.com или

поште на адресу: Градска управа Смедерево, Омладинска 1, 11300 Смедерево, са напоменом „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја града Смедерева за период од 2022. до 2029. године“, најкасније до 5.6.2023. године до 10 часова.

Отворени састанак представника надлежних органа и служби Градске управе града Смедерева са заинтересованим грађанима, привредницима, представницима удружења грађана и средствима јавног информисања биће одржан у понедељак, 29. маја 2023. године у Скупштинској сали града Смедерева са почетком у 12 часова.

АГЕНДА отвореног састанка јавне расправе Место одржавања: Скупштинска сала града Смедерева Време одржавања: 29.5.2023 у 12 часова
 
12.00-12.15Презентација Плана развоја града Смедерева
12.15-13.00Јавна расправа учесника
13.00-13.15Закључак отвореног састанка

Изаберите језик »
Skip to content