Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

Градоначелник
Телефон:  026/462 3354
факс: 026/4621 907
e-mail: kabinet@smederevo.ls.gov.rs


Заменица градоначелника
Телефон:  026/462 3354
факс: 026/4621 907

e-mail: zamenik.gradonacelnika@smederevo.ls.gov.rs

Градоначелник

Јован Беч

БИОГРАФИЈА

Рођен је 14.5.1977. године у Сиску.
Основну школу завршио је у Вранову, средњу у Пожаревцу и дипломирао на Факултету за менаџмент.
Радио је на пословима руководиоца у Јавном комуналном предузећу Комуналац Смедерево, а потом као вршиолац дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево.
Био је дугогодишњи члан Градске изборне комисије.
Обављао је послове председника Фудбалског савеза Подунавског округа и послове директора у ФК Смедерево и професионални је спортиста.
Ожењен је и отац двоје деце.

НАДЛЕЖНОСТИ

Градоначелник града:
1) представља и заступа град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Градске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине;
6) врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима града.

Члан 41. Статута града Смедерева, ("Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2019 - пречишћен текст)


Заменица градоначелника
Марија  Марковић Ставрић
БИОГРАФИЈА

Рођена је 30.10.1983. године у Смедереву.
Основну школу и Гимназију завршила је у Смедереву, средњу медицинску у Пожаревцу и дипломирала на Економском факултету у Нишу.
Приправнички стаж одрадила је у Министарству финансија-Пореској управи у Смедереву од 2011. до 2012. године.
Обављала је послове медицинске сестре-васпитача од 2015. до 2019. године, а од 20.11.2019. године обавља послове службеника за јавне набавке у Предшколској установи „Наша радост“ Смедерево.
Удата је и мајка двоје деце. 

НАДЛЕЖНОСТИ

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Члан 39. Статута града Смедерева, ("Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2019 - пречишћен текст)


Изаберите језик »
Skip to content