Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

Градоначелница
Телефон:  026/462 3354
факс: 026/4621 907
e-mail: kabinet@smederevo.ls.gov.rs


Заменик градоначелника
Телефон:  026/462 3354
факс: 026/4621 907

e-mail: zamenik.gradonacelnika@smederevo.ls.gov.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Јасмина Војиновић

БИОГРАФИЈА

Јасмина Војиновић рођена је 21.12.1971. године у Смедереву.

Основну школу завршила је у Лугавчини, а средњу у Смедереву.

По звању је наставник разредне наставе и запослена је у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Лугавчини од 1993. године, где и живи.

Од 2016. до 2020. године  обављала је функцију члана Градског већа града Смедерева, а од 2020. до 2022. године била је саветник градоначелника града Смедерева и координатор за сарадњу са одборничким групама у Скупштини града Смедерева.

Од 30. октобра 2023. године обављала је функцију председника Привременог ограна града Смедерева, именована од стране Владе Републике Србије.

Од јануара 2019. године обављала је функцију повереника Градског одбора Српске напредне странке у Смедереву, а од марта 2023. године изабрана је за председника Градског одбора Српске напредне странке у Смедереву.

Члан је Српске напредне странке.

НАДЛЕЖНОСТИ

Градоначелник града:
1) представља и заступа град;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Градске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине;
6) врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима града.

Члан 41. Статута града Смедерева, ("Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2019 - пречишћен текст)

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Владимир Нешић

БИОГРАФИЈА

Владимир Нешић, рођен је 30.10.1976. године у Смедереву.

По занимању је дипломирани економиста.

27 година запослен је у Саобраћајном предузећу „Ласта“ а.д. Београд, као руководилац, а касније директор Пословне организације „Ласта“ Смедерево.

У два мандата био је одборник у Скупштини града Смедерева, испред Српске напредне странке, а у другом мандату шеф Одборничке групе.

Ожењен је и отац четворо деце.

Члан је Српске напредне странке.

НАДЛЕЖНОСТИ

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Члан 39. Статута града Смедерева, ("Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2019 - пречишћен текст)

*** УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ- Правилник

- Решење

Изаберите језик »
Skip to content