Буџет Града Смедеревa

2024. година
Одлука о привременом финансирању града Смедерева за период јануар-март 2024. године
Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2024. годину
План увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета града Смедерева за 2024. годину
Одлука о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Смедерева за 2024. годину
Нацрт Одлуке о буџету града Смедерева за 2024. годину

2023. година
Упутство за припрему буџета града Смедерева за 2023. годину
Одлуке о буџету за 2023. годину
Грађански водич за Ребаланс I за 2023. годину
Информације о приходима и примањима и расходима и издацима у 2023. години

2022. година
Одлуке о буџету за 2022. годину
Информација о приходима и расходима у 2022. години
Завршни рачун за 2022. годину
Грађански водич за завршни рачун за 2022. годину

2021. година
Одлуке о буџету за 2021. годину
Информација о приходима и расходима у 2021. години
Завршни рачун за 2021. годину

2020. година
Одлуке о буџету за 2020. годину
Информација о приходима и расходима у 2020. години
Завршни рачун за 2020. годину

2019. година
Одлуке о буџету за 2019. годину
Информација о приходима и расходима у 2019. години
Завршни рачун за 2019. годину

2018. година
Одлуке о буџету за 2018. годину
Информација о приходима и расходима у 2018. години
Завршни рачун за 2018. годину

2017. година
Одлуке о буџету за 2017. годину
Информација о приходима и расходима у 2017. години
Завршни рачун за 2017. годину

2016. година
Одлуке о буџету за 2016. годину
Информација о приходима и расходима у 2016. години
Завршни рачун за 2016. годину

2015. година
Одлуке о буџету за 2015. годину
Информација о приходима и расходима у 2015. години
Завршни рачун за 2015. годину


Изаберите језик »
Skip to content