ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Градска управа града Смедерева – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције спроводи јавну расправу о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Смедерева (у даљем тексту: Стратегија развоја урбаног подручја). 

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја спроводи се у периоду од 4. до 31. октобра 2023. године. Јавна презентација Нацрта Стратегије одржаће се 26. октобра 2023. године у Скупштинској сали Градске управе града Смедерева са почетком у 11.00 часова.

Градска управа града Смедерева – Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, надлежних институција, организација цивилног друштва, економско-социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта Стртегије развоја урбаног подручја на предвиђеном обрасцу који се може преузети са званичне интернет странице Града Смедерева, на следећу електронску адресу: vladislava.zristovic@smederevo.ls.gov.rs    или да их упуте поштом на адресу: Градска управа града Смедерева, Одељење за урбанизам, грађевинарство и инвестиције, Омладинска 1, 11300 Смедерево. Примедбе се могу доставити до истека трајања Јавне расправе, 31. октобра 2023. године.

  • Образац за достављање примедби, предлога и сугестија [Образац]
  • Нацрт Стратегије развоја урбаног подручја [Нацрт]
  • Јавнa расправа [Позив]


Изаберите језик »
Skip to content