Општа управа

На овој страници можете преузети све доступне захтеве и обрасце из области опште управе.
НАПОМЕНА: Неки од захтева/образаца су прилагођени за електронско попуњавање. Да би Вам била омогућена функционалност електронског попуњавања приложених формулара, потребно је да ПДФ документ преузмете (снимите) локално на свој рачунар и да га отворите помоћу програма Adobe Acrobat Reader XI или новија верзија. Тако попуњени захтев/образац можете да сачувате под новим именом и као таквог одштампате.

Обрасци:

МАТИЧНА СЛУЖБА
• Извод из матичне књиге рођених
• Извод из матичне књиге венчаних
• Извод из матичне књиге умрлих
• Уверење о држављанству
• Издавање уверења о слободном брачном стању
• Издавање уверења из матичних књига ( МКР, МКВ и МКУ )
• Захтев за издавање уверења о способности за брак
• Захтев за састављање записника о враћању презимена после развода брака
• Захтев за састављање записника о одређивању имена новорођеног детета
• Захтев за признавање очинства
• Захтев за издавање извода из МКР/МКВ/МКУ на међународном обрасцу
• Захтев за увид у матичне књиге и књиге држављана
• Захтев за састављање записника о одређивању – промени националне припадности новорођеног детета – пунолетног лица
• Захтев за издавање уверења да није уписан/а у књигу држављана
• Захтев за издавање уверења да није уписан/а у МКР, МКВ, МКУ

ГРАЂАНСКА СТАЊА
• Захтев за накнадни упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих
• Захтев за поништење двоструког/вишеструког уписа у матичној књизи венчаних
• Захтев са личном изјавом странке за накнадни упис личног имена у МКР на језику и писму Националне мањине
• Захтев за допуну података у основном упису у МКР, МКВ, МКУ и КД
• Захтев за исправку података уписаних у матичну књигу венчаних
• Захтев за исправку података уписаних у МКР, МКУ и КД
• Захтев за накнадни упис чињенице рођења у МКР
• Захтев за промену личног имена или дела личног имена – са личном изјавом странке по члану 11 ЗУП
• Захтев за промену личног имена малолетном лицу старијем од 15 година – са личном изјавом странке по члану 11 ЗУП
• Захтев за промену презимена малолетном лицу млађем од 15 година, по измени породичног статуса
• Захтев за упис података у МКУ, након утврђивања индетитета НН леша
• Захтев за доношење решења о одобрењу венчања преко пуномоћника
• Захтев за промену пола и личног имена – са личном изјавом странке по члану 11 ЗУП
• Захтев за оверу потврде за дечији додатак
• Захтев за поништење двоструког/вишеструког уписа у матичној књизи рођених, умрлих и књизи држављана

ГРАДСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
• Захтев за отварање новог WEB корисника преко јединственог информационог система ЛПА – за физичка лица
• Захтев за отварање новог WEB корисника преко јединственог информационог система ЛПА – за правна лица ( преглед стања јавних прихода )
• Уверење о просечном месечном приходу
• Захтев – АРХИВА


Изаберите језик »
Skip to content