ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ГЛАВНЕ КЊИГЕ ТРЕЗОРА И ПОСЛОВИ ТРЕЗОРСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И ИЗВЕШТАВАЊА

Интерни конкурс за попуњавање радног места послови вођења главне књиге трезора и послови трезорског рачуноводства и ивештавања

Образац пријаве за радно место


Изаберите језик »
Skip to content