Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?


в.д. начелника:

Горан Милентијевић

Телефон: 026/46-21-917
Телефон: 064/84-49-113
e-mail: 
goran.milentijevic@smederevo.ls.gov.rs


Заменик начелника:


У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за обављање сродних, стручних и других послова.

Основне организационе јединице су одељења и службе.
У оквиру Градске управе образује се Кабинет градоначелника као посебна организациона јединица.


- ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

- ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

- ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

- СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА - Е ЗУП

- ​СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОДЛУЧУЈУ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ИЛИ САМО ВОДЕ ПОСТУПАК ИЛИ ПРЕДУЗИМАЈУ ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ - на дан 15.04.2024.

- ​РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВA
Изаберите језик »
Skip to content