Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

ЈКП Водовод Смедерево
Ул.17.октобра бр.3
Телефон:026/672-962, 026/672-960, 026/ 672-963
026/462-37-43 (диспичер)
E-mail  office@sdvodovod.co.rs

ЈП Грејање Смедерево
Ул.Бранка Радичевића бр.8
Телефон:026/4627-148, 026/4627-248
Факс:026/227-248
E-mail  office@sdgrejanje.rs

ЈП Урбанизам Смедерево
Ул. Омладинска 1
Телефон: 026/672-940
E-mail  office@jpurbanizamsd.co.rs

ЈП Градско стамбено Смедерево
Ул.Вука Караџића бр.15
Телефон:026/672-701
E-mail  gradska.stambena@smederevo.org.rs ,

ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Ул.Ђуре Јакшића бр.1
Телефон:026/46-30-200 дирекција,
026/647-360-ОЈ за изношење смећа, Шалиначка бб,
026/663-344-РЈ Гробља, Коларска ,
026/672-172 АЗИЛ, Шалиначка бб ,
026/613-238 ПИЈАЦЕ
E-mail  office@zelenilosd.rs

ЈКП Паркинг сервис Смедерево
Ул. Горанска бб
Телефон:026/615-630, 026/ 4621- 631, 026/611-451
E-mail : parkingservissd@gmail.com , finansije@parkingsd.rs

ЈП Спортки центар Смедерево
Ул. Ђуре Даничића бр.6
Телефон:026/ 4629-667, 026/617-491
E-mail : sportcentar.sd@mts.rs

ЈП Смедеревска тврђава Смедерево                      
Ул. Крађорђева бр. 9
Телефон:026/46-22-952, 026/615-666 ТИЦ,
E-mail: visitsmederevo@gmail.com turizam.info@smederevo.org.rs

Изаберите језик »
Skip to content