Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

Председник Скупштине града Смедерева
Милан Перић
тел: 026/462 3354
факс: 026/4621 907
e-mail: milan.peric@smederevo.ls.gov.rs


Заменик председника Скупштине града Смедерева Марко Грујић
тел: 026/462 3354
факс: 026/4621 907

e-mail: gradskaskupstina@smederevo.ls.gov.rs

Секретар Скупштине града Смедерева Милко Мишковић
тел: 026/462 3354
факс: 026/4621 907

e-mail: milko.miskovic@smederevo.ls.gov.rs

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Просторне податке о МЗ можете видети коришћењем  Географског информационог система - ГИС

СЕОСКЕ МЗ

БАДЉЕВИЦА

ОМЛАДИНСКА ББ

11432 Друговац 

Телефон: 026/4723-004

e-mail: mz.badljevica@smederevo.ls.gov.rs


БИНОВАЦ 

ГЛАВНА ББ , 11431 Колари

Телефон: 026/4711-433

e-mail: mz.binovac@smederevo.ls.gov.rs


ВОДАЊ

27. OKTOBRA 1836 БР. 18 11328 Водањ

Телефон : 026/4715-496

e-mail: mz.vodanj@smederevo.ls.gov.rs


ВРАНОВО

КАРАЂОРЂЕВА БР. 14 11329 Враново

Телефон : 026/732-287

e-mail: mz.vranovo@smederevo.ls.gov.rs


ВРБОВАЦ

ДУШАНА КОСТИЋА ББ 11312 Михајловац-Врбовац

Телефон : 026/742-623

e-mail: mz.vrbovac@smederevo.ls.gov.rs


ВУЧАК

ТРГ ЉУБИВОЈА ЛУНЕТА ЈОВАНОВИЋА БР. 6 11300 Смедерево

Телефон : 026/660-612

e-mail: mz.vucak@smederevo.ls.gov.rs


ДРУГОВАЦ

КНЕЗА МИХАИЛА ББ 11432 Друговац

Телефон : 026/721-095

e-mail: mz.drugovac@smederevo.ls.gov.rs


ДОБРИ ДО

КРАЉА ПЕТРА I ББ

11312 Михајловац –Добри До

Телефон : 026/742-169

e-mail: mz.dobrido@smederevo.ls.gov.rs


КОЛАРИ

СМЕДЕРЕВСКА БР. 2 11431 Колари 

Телефон : 026/4711-023

e-mail: mz.kolari@smederevo.ls.gov.rs


ЛУЊЕВАЦ 

ЛУЊЕВАЧКА  БР. 52, 11431 Колари

Телефон : 026/4784-095

e-mail: mz.lunjevac@smederevo.ls.gov.rs


ЛИПЕ

МАРШАЛА ТИТА ББ 11310 Липе

Телефон : 026/4771-298

e-mail: mz.lipe@smederevo.ls.gov.rs


ЛУГАВЧИНА

МАРШАЛА ТИТА БР. 115 11321 Лугавчина

Телефон : 026/4761-086

e-mail: mz.lugavcina@smederevo.ls.gov.rs


ЛАНДОЛ

ВУКА КАРАЏИЋА ББ 11431 Колари- Ландол

Телефон : 026/4711-067

e-mail: mk.landol@smederevo.ls.gov.rs


МИХАЈЛОВАЦ

ТРГ МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА БР. 3  11312 Михајловац

Телефон : 026/741-042

e-mail: mz.mihajlovac@smederevo.ls.gov.rs 


МАЛО  ОРАШЈЕ

КАРАЂОРЂЕВА ББ  11328 Водањ – Мало Орашје

Телефон : 026/4722-128

e-mail: mz.maloorasje@smederevo.ls.gov.rs


МАЛА  КРСНА

КРАЉА ПЕТРА I  БР. 46 11313 Мала Крсна

Телефон : 026/731-046

e-mail: mz.malakrsna@smederevo.ls.gov.rs


ОСИПАОНИЦА

КРАЉА ПЕТРА I БР. 6    11314 Осипаоница

Телефон : 026/4100-785

e-mail: mz.osipaonica@smederevo.ls.gov.rs 


ПЕТРИЈЕВО

КАРАЂОРЂЕВА  ББ 11328 Водањ

Телефон : 026/4715-157

e-mail: mz.petrijevo@smederevo.ls.gov.rs


РАЉА

МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БР. 1  11311 Радинац -Раља

Телефон : 026/732-686

e-mail: mz.ralja@smederevo.ls.gov.rs


РАДИНАЦ

СМЕДЕРЕВСКА БР. 5 11311 Радинац

Телефон : 026/701-110

e-mail: mz.radinac@smederevo.ls.gov.rs


САРАОРЦИ

КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 122 11315 Сараорци

Телефон : 026/781-628

e-mail: mz.saraorci@smederevo.ls.gov.rs


СКОБАЉ

ЦАРА ЛАЗАРА БР. 110  11322 Скобаљ 

Телефон : 026/4791-264

e-mail: mz.skobalj@smederevo.ls.gov.rs


СУВОДОЛ 

СВЕТОГ САВЕ ББ  11431 Колари 

Телефон .: 026/720-210

e-mail: mz.suvodol@smederevo.ls.gov.rs


СЕОНЕ 

КАРАЂОРЂЕВА БР. 2  11300 Смедерево

Телефон : 026/793-033

e-mail: mz.seone@smederevo.ls.gov.rs


УДОВИЦЕ 

КРАЉА ПЕТРА I ББ 11332 - Удовице

Телефон : 026/4764-064

e-mail: mz.udovice@smederevo.ls.gov.rs 


ШАЛИНАЦ 

МАРШАЛА ТИТА БР. 13 11300 Смедерево- Шалинац

Телефон : 026/4775-161

e-mail: mz.salinac@smederevo.ls.gov.rs


КУЛИЧ 

БРАЋЕ ПЕТРОВИЋ БР. 39   11300 Смедерево- Кулич

Телефон : 026/415-0349 

e-mail: mz.kulic@smederevo.ls.gov.rs


ГРАДСКЕ МЗ

МЗ''Плавинац''

ГОРАНСКА 49

Телефон : 026/621-974

e-mail: mz.plavinac@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Доњи Град''

ДЕСПОТА ЂУРЂА БР. 27

Телефон : 026/4622-501

e-mail: mz.donjigrad@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Карађорђев дуд''

КНЕЗА МИХАИЛА БР. 5

Телефон : 026/4622-329

e-mail: mz.karadjordjevdud@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Ладна вода''

ДОКТОРА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА БР. 7

Телефон : 026/4627-408

e-mail: mz.ladnavoda@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Лештар''

ПЕТРИЈЕВСКА БР. 4

Телефон : 026/4623-535

e-mail: mz.lestar@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Златно брдо''

ПЕТРИЈЕВСКА БР. 4

Телефон : 026/4610-535

e-mail: mz.zlatnobrdo@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Славија''

ШЕСНАЕСТОГ ОКТОБРА БР. 39

Телефон : 026/4627-143

e-mail: mz.slavija@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Царина''

ПРОЛЕТЕРСКА БР. 16

Телефон : 026/4621-865

e-mail: mz.carina@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Свети Сава''

КОЛАРСКА БР. 101

Телефон : 026/660-666

e-mail: mz.svetisava@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''Папазовац''

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 78

Телефон : 026/650-134

e-mail: mz.papazovac@smederevo.ls.gov.rs


МЗ''25. Мај''

ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР. 242

Телефон : 026/651-470

e-mail: mz.25maj@smederevo.ls.gov.rs 

Изаберите језик »
Skip to content