Добродошли у Смедерево

Како Вам можемо помоћи?

Председница Скупштине
Телефон:  026/462 3354
факс: 026/4621 907
e-mail: vesna.kiskostic@smederevo.ls.gov.rs


Заменик председника
тел: 026/462 3354
факс: 026/4621 907

e-mail: brance.stojanovic@smederevo.ls.gov.rs

Секретар Скупштине
тел: 026/462 3354
факс: 026/4621 907

e-mail: goran.milentijevic@smederevo.ls.gov.rs

Председница Скупштине

Весна Киш Костић

БИОГРАФИЈА

Рођена је 16.6.1969. године у Смедереву.
Завршила је Педагошку академију у Вршцу.
Запослена у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву, а у школству је од 1991. године.
Ово јој је трећи одборнички мандат на Изборној листи АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. У прошлом скупштинском сазиву била је председник Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује.
Удата је и мајка двоје деце.

НАДЛЕЖНОСТИ

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о
остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта и прописе које је донела Скупштина, сарађује са
извршним органима и врши послове које му повери Скупштина.


Заменик председника

Бранче Стојановић 

БИОГРАФИЈА

Рођен је 4.10.1957. године у Коларима. Основну школу, завршио у Коларима, а Гимназију у Смедереву. У Београду је дипломирао на Природно-математичком факултету.
Најпре се запослио у Заводу за пољопривреду у Смедереву у Лабораторијској служби где убрзо постаје руководилац Службе.
Од 1993. до 1996. био је управник винарског подрума „Годомин“ у Коларима.
У периоду од 1996. до 2000. био је потпредседник Скупштине општине Смедерево.2000. године враћа се у Годомин, а 2002. године поново постаје Управник винарског подрума.
Народни посланик у Скупштини Србије био је у периоду од 2004. до 2007. године.
Обављао је дужност заменика председника Скупштине града Смедерева од 11. јула 2008. године, а од 29.6.2010. године изабран је на функцију председника Скупштине града Смедерева.
У периоду од 2012. до 2016. године, поново је био изабран за председника Скупштине
града Смедерева.
Ожењен је и отац два сина.


Секретар Скупштине

Горан Милентијевић

БИОГРАФИЈА

Рођен је 19.8.1983. године у Смедереву, живи у Радинцу.
По звању мастер правник. Почео је да ради 2012. године у Градској управи Смедерево у Одсеку за јавне набавке, потом је радио у Основној школи „Херој Срба“ у Осипаоници као секретар школе, а од 2015. године обавља послове пружања бесплатне правне помоћи у Градској управи Смедерево.
На изборима за избор одборника Скупштине града Смедерева одржаним 2016. године био је председник Градске изборне комисије, а на изборима одржаним 2020. године био је секретар Градске изборне комисије.
Секретар је Комисије за спровођење комасације на деловима катастарске општине Скобаљ.

НАДЛЕЖНОСТИ

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним
за њихов рад.

ОДБОРНИЦИ
 • АВРАМОВИЋ ЈАСНА
 • АЛЕКСИЋ МАРИЈА
 • АНАСТАСИЈЕВИЋ АНЂЕЛКА
 • АТАНАСКОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • БАРОВИЋ ВЕЉКО
 • БОГДАНОВИЋ СРЂАН
 • БОЈОВИЋ МИЛОРАТКА
 • БОСИЋ СТОЈАН
 • ВАКУЛОВИЋ ТАЊА
 • ВАСИЋ БОЈАН
 • ВИШЊИЋ ДАЛИБОР
 • ВОЈИНОВИЋ ЈАСМИНА
 • ВУЈОВИЋ ЈОВИЦА
 • ГИТАРИЋ ДРАГАНА
 • ГРУЈИЋ МАРКО
 • ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
 • ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША
 • ЖАРКОВИЋ ИГОР
 • ЖИВАНОВИЋ ТАМАРА
 • ЗДРАВКОВИЋ ЂОРЂЕ
 • ЈЕРЕМИЋ ЕМИЛ
 • ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША
 • ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА
 • ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША
 • ЈОВАНОВИЋ РАДИША
 • КИШ КОСТИЋ ВЕСНА                 
 • КОЈИЋ ЈЕЛЕНА
 • КОКАНОВИЋ ЖИВКО
 • КОСТИЋ МИЛОВАН
 • КОСТИЋ НЕВЕНА
 • ЛАЗИЋ ИВАНА
 • ЛЕПОВИЋ ПРЕДРАГ
 • ЛУКИЋ БОЈАН
 • МАКСИМОВИЋ ЈЕЛЕНА
 • МАКСИМОВИЋ СЛАВИША
 • МАРКОВИЋ НАТАША
 • МИЈАТОВИЋ НИКОЛА
 • МИЛЕТИЋ МАРИЈА
 • МИЛОШЕВИЋ ВЕСЕЛИН
 • МИЛОШЕВИЋ МИЛОШ
 • МИТИЋ НАТАША
 • НЕШИЋ ВЛАДИМИР
 • ОБРАДОВИЋ ОЛГИЦА
 • ПАВЛОВИЋ ОГЊАНОВИЋ ТАТЈАНА
 • ПЕРОВИЋ ДЕЈАН
 • РАДОЈКОВИЋ МИЛОШ
 • РАНКОВИЋ СНЕЖАНА
 • РИСТИЋ ЖИВОРАД
 • РИСТИЋ ЗОРАН
 • РИСТИЋ-ГРКОВИЋ ЉИЉАНА
 • САРАФИМОВИЋ МАРИЈА
 • СОВТИЋ ИВАН
 • СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ
 • СТАНОЈЛОВИЋ ГОРАН
 • СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
 • СТЕВАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ
 • СТЕВАНОВИЋ ИВАН
 • СТЕВИЋ ЈАСМИНА
 • СТЕФАНОВИЋ СРЂАН
 • СТОЈАНОВИЋ БРАНЧЕ
 • СТОЈКОВИЋ ВИОЛЕТА
 • СТОЈКОВИЋ ДЕЈАН
 • СТОШИЋ ДЕЈАН
 • ТЕОФИЛОВИЋ БОЈАН
 • ТИРНАНИЋ МАРИНА
 • ЋОСО ЛИДИЈА
 • ЦВЕЈИЋ СЛАВИЦА
 • ЏЕЛЕТОВИЋ ДРАГАН
 • ШКРБИЋ МИРКО
 • ШЉАПИЋ ТАЈАНА

            

Изаберите језик »
Skip to content