ДОСПЕЋЕ IV КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. новембра 2023. године доспева за уплату обавеза Прочитај још...

Прочитај више

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

Подсећају се порески обвезници да у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002 испр., … 138/2022), могу одложити плаћање дугованог пореза на рате, уз условни отпис камате од 50%, уколико плаћање дугованог Прочитај још...

Read More
Изаберите језик »
Skip to content