ДОСПЕЋЕ I КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. годину

Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Први квартал за текућу годину доспева за плаћање 15. фебруара 2024.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје Прочитај још...

Прочитај више

ДОСПЕЋЕ IV КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 14. новембра 2023. године доспева за уплату обавеза Прочитај још...

Read More

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ

Подсећају се порески обвезници да у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр.80/2002, 84/2002 испр., … 138/2022), могу одложити плаћање дугованог пореза на рате, уз условни отпис камате од 50%, уколико плаћање дугованог Прочитај још...

Прочитај више
Изаберите језик »
Skip to content